Viktig veiledningshefte om tro og livssyn

Den Norske kirke har laget et veiledningshefte som skal sikre at alle som ønsker å utøve sin tros- og livsynsfrihet skal få mulighet til det. Veiledningsheftet er et resultat av et samarbeid ledet av spesialprest Tor Ivar Torgauten mellom Helsedirektoratet, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

De aller fleste tar det forgitt at man fritt kan utøve sin tros- og livssynsfrihet. Dette gjelder ikke for personer som er avhengig av bistand. Dette gjør Den Norske Kirke noe med og har derfor laget et viktig veiledningshefte som tjenesteyterne må følge. Du kan lese mer om saken og finne en lenke til et aktuelt innslag fra kveldsnytt i desember 2013 på Borg bispedømmes sider.

Selve heftet kan du laste ned fra denne siden.

Helse- og omsorgsdepartementet har laget et rundskriv om samme tema og det kan du lese her ett til egen tros- og livssynutøvelse eller laste ned.

 

Del
Del
Del
Del