FN-konvensjonen

Endelig skal regjeringen fremme forslag om ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble vedtatt av FN allerede i 2006.
Konvensjonen tar for seg de alminnelige menneskerettigheten og ofrklarer hvordan disse skal forståes og gjennomføres for personer med nedsatt funksjonsevne.

I artikkel 2 finner vi definisjoner på sentrale begreper i konvensjonen.
Vi liker spesielt beskrivelsen av hvordan begrepene kommunikasjon og språk skal forstås:


«Kommunikasjon» omfatter blant annet: språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som skrift, lyd, lettlest  språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

«Språk» omfatter: talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon.

Se Faghyllen for flere artikler og nettsteder knyttet til FN-konvensjonen.

Del
Del
Del
Del