Mitt sykehuspass

En prosjektgruppe ved Aldring og helse har utviklet et program for helsesjekk ved utviklingshemming.  Programmet er utviklet fordi forskning har vist at personer med utviklingshemning i mange tilfeller har dårligere helse enn funksjonsfriske.  Studier viser at de får et dårligere helsetjenestetilbud enn funksjonsfriske, og de har mindre evne til å definere egne ønsker og behov   – de er ”dårlige etterspørrere” av helsetjenester.

Nyere studier viser at årlige helsekontroller av voksne og eldre med utviklingshemning har stor effekt. Helsekontrollene avdekker udiagnostiserte tilstander; alt fra alvorlige lidelser som kreft, hjertesykdom og demens, til mindre alvorlige tilstander som nedsatt hørsel og syn. En annen effekt av regelmessige helsekontroller er en mer målrettet oppfølging fra fastlegen, og miljøpersonalet blir mer bevisst på symptomer på sykdom og funksjonsfall.

Du kan lese mer om programmet og informasjonsmateriellet som er utviklet på helsesjekk ved utviklingshemming. Materialet er delt inn i tre hoveddeler, en for personer med utviklingshemming, en for helsepersonell og en for miljøarbeidere. Det er laget videomateriale, sjekklister, mitt sykehuspass, m.m.   Gjennom å ta dette materialet i bruk, er du med på å heve livskvaliteten til mennensker med utviklingshemming – så bare sett i gang!

Del
Del
Del
Del