Terningkast til miljøarbeidere

Tomas fra Eidsberg kommune var invitert med som ekspert på et kurs vi holdt for miljøarbeidere i kommunen.
Kursdagen handlet om kommunikasjon, makt og brukermedvirkning.
En av gruppeoppgavene handlet om å vurdere innsatsen til miljøarbeider Frank i filmen om Elling.
Etter at gruppen hadde diskutert hva som var bra og hva som kunne vært bedre, skulle alle gi Frank terningkast.
Under oppsummeringen av dagen rakk Tomas opp hånden og lurte på om ikke de kunne bruke terningkast på de ansatte der han bodde.
Forslaget ble tatt godt imot og endte med at kommunen skal prøve ut et opplegg med årlige beboersamtaler for å kartlegge brukernes fornøydhet med tjenestene.
Vi vil bistå kommunen i dette arbeidet og senere videreformidle resultater og erfaringer.

Del
Del
Del
Del