Foreslår levekårsutvalg

En enstemmig Arbeids- og sosialkomite foreslår at Stortinget ber regjeringen om å sette ned et utvalg som skal komme med forslag til hvordan levekår og rettssikkerhet kan bli bedre for utviklingshemmede.

Komiteens saksordfører bekrefter overfor aftenbladet.no at boforholdene vil være et av flere temaer som utvalget skal se på men de vil ikke be om at det settes noe tak på hvor mange utviklingshemmede som skal bo sammen. Her kan du lese aftenbladet.no sin artikkel: Offentlig utvalg skal bedre utviklingshemmedes levekår.

På Stortingets nettsider kan du lese Innst. 127 S (2013–2014) (Midlertidig) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming Meld. St. 45 (2012–2013).

Samtidig med denne innstillingen kom det en rapport fra Nordlandsforskning som har tittelen «Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter» En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming

Del
Del
Del
Del