Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering.
Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming.
Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede.
Det er rapportert forbedring i utførelse av- og tilfredshet med daglige aktiviteter og av psykisk helse.
Undersøkelsens svakhet er at den er basert på et relativ få antall personer og at bedringen derfor kan skyldes andre faktorer enn hverdagsrehabiliteringen.

En annen problemstilling som også tas opp er om brukerne i undersøkelsen mottar rehabilitering eller habilitering.
En av informantene sier følgende på side 112: «Nei vi snakker jo om habilitering da, habiliteringsmodellen,
det er det vi gjør. Hvis noen får en funksjonsnedsettelse utenom det å ha en utviklingshemming, ulykke og slike ting for eksempel,
så vil det egentlig være snakk om rehabilitering. I forhold til personer med psykisk utviklingshemming, så er det ikke det vi driver med».
Siden ingen av brukerne i undersøkelsen faktisk mottar rehabilitering, så vet vi at hverdagshabilitering fungerer, men ikke så mye mer om hverdagsrehabilitering gjør det samme!

I rapportens konklusjon på den delen av rapporten som handler om utviklingshemmede står det på side 122:
Oppsummert tyder resultatene på at personer med utviklingshemming har utbytte av hverdagsrehabilitering når det gjelder utførelse av og tilfredshet med daglige aktiviteter.
COPM later til å være et egnet vurderingsredskap overfor mange i denne gruppen, spesielt fordi det bidrar til at brukers egne mål identifiseres.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et kartleggingredskap for å avdekke aktivitetsproblemer i mange daglige situasjoner.
I en artikkel på Vernepleierportalen fra 14. april 2016 kan du lese mer om hvordan Malvik kommune har jobbet med «Hverdagsmestring» og bruk av COPM.

Del
Del
Del
Del