Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven.
Nå har det kommet et revidert og oppdatert rundskriv.
I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2.
I tillegg er det foretatt noen oppdateringer og presiseringer.
Rundskrivet er ajour pr. 1. mai 2016.

Det er viktig at rettighetene til pasienter og brukere blir ivaretatt på en god måte.
Formålet med rundskrivet er å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettigheter til det beste for pasienter og brukere.

Del
Del
Del
Del