Fagkonferanse for Helse Sør-Øst

Regionalt senter for utviklingshemmede og Glenne regionale senter for autisme inviterer i år igjen til fagkonferanse på Storefjell Resort Hotell – Gol i perioden 13. september til 15. september.

Ridderne vil anbefale denne konferansen fordi den åpner for en møteplass med faglig tyngde, samvær over flere dager og mulighet for nettverksbygging.

Konferansens målgruppe er de som har ansvar og oppgaver for personer med  utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltetet.

Invitasjon og program til konferanse som koster kr. 3000.- for tre dager finner du vedlagt under. 

Del
Del
Del
Del