Nytt faghefte

NAKU har gitt ut det første fagheftet i en serie som skal ta opp psykisk helse og utviklingshemming. Temaene som tas opp er blant annet om hva god psykisk helse innebærer, økt sårbarhet og utredning. Vi ser også på betydningen av miljøarbeid, egen innsats for å fremme psykisk helse og betydningen av arbeid og aktivitet. Pårørende og andre nærpersoners rolle, samarbeid mellom ulike aktører og lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenestene tas også opp i heftet.

Heftet er gratis og kan bestilles i papirformat hos naku@hist.no eller det kan lastes ned elektronisk fra denne lenken.

Del
Del
Del
Del