Foreldre med kognitive vansker

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en studie av familier der en eller begge foreldrene har en utviklingshemming eller andre kognitive vansker.
Det var Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som tok initiativ til studien og studien ble utført på oppdrag fra dem.

Bakgrunnen for oppdraget er at det har vært lite oppmerksomhet og knapt noe forskning om denne gruppa her i Norge, til tross for at barna anses som en risikogruppe. Utenlands har det vært mer oppmerksomhet, og funn derfra kan tyde på at bildet vi har hatt i Norge er ganske mangelfullt.
Det gjelder både hvor mange vi snakker om, mulighetene som ligger i tilpasset veiledning og hva slags utfordringer både hjelpeapparat og foreldre møter.

Les rapporten  «Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet» for mer informasjon om temaet.

Del
Del
Del
Del