Utviklingshemming og seksualitet

Håndboken «Utviklingshemming og seksualtitet – forebygge og håndtere overgrep» er et viktig bidrag i arbeidet med å forstå og legge til rette for en naturlig seksualitet for utviklingshemmede, og et verktøy for å forebygge og håndtere overgrep mot utviklingshemmede.

Denne håndboken henvender seg til deg som arbeider i avlastnings- eller barneboliger i kommunens regi eller hos dem som mottar tjenester i egen bolig.

De som mottar tjenester fra deg, har rett på et etisk og faglig forsvarlig tilbud.  Dette heftet er ment å være et bidrag til dette.

Håndboken er utarbeidet i samarbeid mellom fagkonsulenter ved habiliteringstjenestene i Finnnmark og Fylkesmannen i Finnmark.

Håndboken kan lastes ned fra Fylkesmannens nettside.

Del
Del
Del
Del