Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv.
De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates.
Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter og forteller det til andre.
Behovet for å fortelle det til andre er stort, fordi veldig mange opplever å bli møtt på en måte som ikke ivaretar grunnleggende menneskerrettigheter.

Luis fra Paraguay forteller fra et møte hvor han og andre self-advocates snakket om hvilke utfordringer de møter.
– Snakke for oss selv og få nødvendig tilrettelegging når vi trenger det, kunne si hva vi mener
– Vår stemme er viktig
– Være tydelige på hva inkludering betyr.  Jobbe for dette.
– Ta våre egne avgjørelser og få tilrettelegging når vi trenger det
– Bli sett på som verdifulle mennesker
– Vite at menneskerettighetene ikke stenger noen ute, men gjelder for alle.  De er de samme også for mennesker med utviklingshemming.
– Vi ønsker å delta; stemme, arbeid, ha det moro, tilhøre samfunnet

Les mer fra artikkelen på sdene til Inclusin international.

Del
Del
Del
Del