Fagnettverk med ny hjemmeside

Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemning og psykisk lidelse har fått nye hjemmesider og disse er flyttet til NAKUs hjemmeside.

kunnskapsbanken finner du artikler og fagstoff vedrørende temaet psykisk helse.

Fagnettverket har i løpet av høsten arbeidet med å produsere 3 filmer som omhandler psykisk helse i forhold til personer med utviklingshemning. Disse forventes publisert januar 2011.  I samme tidsrom vil det også komme flere artikler og reportasjer knyttet til samme tema.

Del
Del
Del
Del