Statsstøtte til ordbank for utviklingshemmede

Ridderne søkte om støtte til å videreutvikle arbeidet med ordbanken og fikk tildelt midler for inneværende år. Her kan du lese hva NFU og FO skriver om ordbanken.

Tilskuddet er gitt gjenom Barne- likestillings og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning til bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddsordningen trådte i kraft fra 2013 og administreres av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og av totalt 74 søkere var det 21 som fikk støtte.  Her kan du lese om både tildelinger og søkerlister for 2014.

VI vil jobbe med å gjøre ordbanken mer tilgjengelig og i dialog med bankens brukere øke antall ord i banken.  Alt arbeid med ordbanken skjer i samarbeid med eksperter på området, nemlig de utviklingshemmede selv.

 

Del
Del
Del
Del