Vil du lære mer om velferdsteknologi?

I slutten av januar, nemlig torsdag 23. og fredag 24. får du muligheten på to dager til å bli kjent med bredden av det som finnes av mestringsteknologi for mennesker med utviklingshemming.  I tillegg til foredrag og brukerhistorier, kan ta og føle på teknologien på fagtorget, hvor det stilles ut alt fra dagsplansystemer til vr-teknologi (virtuell virkelighet).  Hvis du ikke har mulighet til å delta på selve konferansen, som bare koster kr. 1800.- for to dager, så kan du komme å fagtorget fra kl. 13 .00 til kl. 19.00 på torsdagen og fra kl. 13.00 til kl. 16.00 på fredagen, dette er gratis.  Vi håper å se brukere, foreldre, lærere, elever, pensjonister og andre på fagtorget.

Håper vi sees på Mestringsteknologi for alle – Velkommen

Del
Del
Del
Del