Mestringsteknologikonferansen 2020

Tenker du at utviklingen på området velferdsteknologi kan bidra til at mennesker med utviklingshemming kan få økt selvbestemmelse, mer brukermedvirkning
og kanskje en stemme!

Ønsker du å finne mer ut av hva som finnes og høre brukernes egne erfaringer, få tid til å prøve ut teknologien og ikke minst snakke med de som står bak.

Hvis ja, da er konferansene i kulturhuset i Asker torsdag 23. og fredag 24. januar stedet du bør være.  Konferansen er et samarbeid mellom kommuner, statlige etater og leverandører/utviklere.

Hold av dagene så lenge, så vil du om noen uker få mer informasjon om påmelding og program.  Konferansene har plass til 200 deltakere, så her blir det kamp om å få være med.

Del
Del
Del
Del