Its a jungle out there!

Årets utgave av den populære Jungelhåndboka har kommet.  I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i ”paragrafjungelen” og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.
I boka finner man for eksempel et eget kapittel som tar for seg diskriminerings og tilgjengelighetsloven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.
I årets utgave er det også satt av et eget kapittel til den nye ytelsen arbeidsavklaringspenger.
Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Boken kan bestilles fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon hjemmeside under Rettighetssenteret.
Del
Del
Del
Del