«Kom hit mamma. Glad i deg»

«Det er viktigere å kunne uttrykke seg enn å kunne gå»
For barn som ikke har mulighet for tale, er kommunikasjonsutvikling like viktig som for barn med tale. Språk- og kommunikasjonsutvikling må skje parallelt. Dette er mulig gjennom bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Som vi får se i filmen gjelder dette for Hanne, men det gjelder også for alle andre med behov for ASK, selv om de kanskje ikke vil bli like flinke som Hanne til å snakke.

“Kom hit mamma. Glad i deg” er en mors fortelling om sin CP-rammede datter Hanne. Mor, Marianne Semner, forteller i filmen om hvor viktig det er for et barn å starte utviklingen av et talespråk tidlig. Selv om Hanne ikke har tale, fordi musklene i munnen hennes ikke kan gi lyd til ordene, kan hun gjennom ASK kommunisere ved hjelp av en datamaskin som hun styrer med øynene.

I dag går Hanne på hjemstedsskolen sin og er godt inkludert i klassen. Men veien hit har vært tung og mor håper at andre barn i samme situasjon skal komme raskere i gang med utvikling mot en selvstedig kommunikasjon ved at hun deler sin historie med flere gjennom denne filmen.  Ridderne vil oppfordre alle som kommer i kontakt med barn med behov for ASK å sette dette på dagsorden, hvis det ikke allerede står øverst på listen.

Filmen er laget ved NAV SIKTE av Eirin Brænde og Wenche Ruud i samarbeid med Marianne Semner.  Du finner videoen som er delt i to deler, under kategorien skole i vårt videoarkiv.

En DVD kan også bestilles gratis ved å sende e-post til nav.sikte@nav.no. Noe leveringstid forventes. På NAV senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE) kan du lese mer om ASK og søknad om kommunikasjonshjelpemidler.

Del
Del
Del
Del