Film om retten til trosfrihet

Ridderne og ikke minst vår medarbeider Steinar Wangen har bidratt til denne filmen.  Filmen som varer i ca. 12 minutter tar opp temaet: «Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre».  Den kommunale helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal i samarbeide med tros- og livssynssamfunn legge til rette for at den enkelte borger får oppfylt denne retten.

I filmen møter vi helseminister Bent Høie, divisjonsdirektør Helsedirektoratet Svein Li, Fylkeslege Petter Schou og koordinator  i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Anne Sender.  Som nevnt i tidiigere nyhetsbrev er det laget både veiledningshefter og annet materiell som kan brukes i dette arbeidet.  Du kan også lese mer om den kirkens inkludering av og med mennesker med funksjonsnedsettelser på Borg bispedømme sine sider eller på sidene til Deltagelse og tilhørighet.

Del
Del
Del
Del