Viktig rapport fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut sin rapport for 2010.  Rapporten inneholder en oversikt over antall saker knyttet til bruk av tvang og/eller makt som har vært til behandling i 2010. Det går frem av denne oversikten at økningen i antall saker er mer beskjeden enn de to foregående år.

Videre beskrives tilsyn i perioden, samt annet arbeid Fylkesmannen har utført knyttet til lovverket.  Rapporten avsluttes med noen betraktninger om utfordringer i arbeidet fremover. Rapporten er på fem og en halv side, og gir et godt bilde på status i Oslo og Akershus.

Sjekk på nettsiden til Fylkesmannen der du jobber, om de har laget noe tilsvarende.

Gi oss gjerne en tilbakemelding så vil vi formidle det videre i neste nyhetsbrev.

Del
Del
Del
Del