Masteroppgave om selvbestemmelse

Gøril Moljord har nylig avsluttet sitt masterstudie med oppgaven «Det autonome subjekt – Analyse av selvbestemmelse i møte med utviklinghemming».  Vi vil informerer våre lesere om denne oppgaven, fordi vi synes dette er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om mennesker med utviklingshemning og ikke minst der hvor de selv er informanter.

Forfatteren beskriver oppgavens problemstillingen på følgende måte: Hvordan kan selvbestemmelse forstås i forhold til utviklingshemning? Fra problemstillingen har jeg arbeidet utfra noen forskningsspørsmål som avgrenset, og belyste denne: 1) hvilke forhold virker begrensende på selvbestemmelse, og hva synes å være den selvbestemmelsens negasjoner og dilemmaer å være i praksis? 2) hva synes å være en etablert generell forståelse av selvbestemmelse, samt implikasjoner av slik forståelse? 3) hva kan være mer eller mindre hensiktsmessige forståelser av selvbestemmelse konkret i forhold til utviklingshemning?

Oppgaven kan lastes ned gratis fra DUO (Digitale utgivelser ved UiO).  Bildet er hentet fra Universitas.     Ridderne kan formidle kontakt med Moljord ved ønske om forelesning eller annet faglig bidrag.

Del
Del
Del
Del