Juridisk avhandling om tvang og makt

I 15 år har Norge hatt regler som bestemmer når det skal brukes tvang og makt overfor utviklingshemmede.
Skriver Elisabeth Mork Fjeldvær i et blogginnlegg på vernepleieren.com
Her kan du lese «Når loven og virkeligheten møtes«.  Du finner også en lenke til selve avhandlingen nederst i blogginnlegget.

På nettsidene til universitetet i Oslo viser hun til sin juridisk avhandling som sier at for mye
byråkrati og uklart regelverk fortsatt svekker rettssikkerheten til utviklingshemmede
«Fortsatt store mørketall i bruk av tvang overfor utviklingshemmede»

Del
Del
Del
Del