Fortsatt God Jul og Godt Nyttår

Ridderne takker gamle og nye kunder for året som har gått og ser frem til et like godt samarbeide i 2016.  
Vårt nyttårsønske er over 1000 likes på Facebook – vi mangler bare 150 – så nå vet du hva du må gjøre, enten like eller dele!

I løpet av 2015 har Ridderne for alvor erobret Nord-Norge, med oppdrag i Hammerfest, Båtsfjord og Vardø.  Indre-Troms har vi besøkt to ganger i samarbeid med Løkta kvalitetsutviklingsenhet. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har også kommet på dagsorden, med besøk i Sande kommune og Naustdal kommune. 

Våre ønsker for 2016 er å få gjennomført en pilot med Aktiv spaniaferie, flere oppdrag til Riddervideo og utviklingsprosjekter med velferdsteknologi.
Ridderne håper også at ordbanken.no får større utbredelse, brukerforeleserne får flere oppdrag og at vi får i gang en abonnementsside om brukerrådsarbeid i kommunene.

Del
Del
Del
Del