«Ingen hemmeligheter»

«Ingen hemmeligheter» er et E-læringskurs som sier noe om hvordan det jobbes for å hindre at det blir begått
seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemning.

– Videre ønsker vi at personale som arbeider for personer med utviklingshemning blir forberedt, slik at de kan håndtere mistanke om seksuelle overgrep på en best mulig måte.

Les mer om saken på SORs hjemmesider

Del
Del
Del
Del