Nytt år og nye muligheter

Vi er godt i gang med med 2011 og vårt bidrag i forhold til stram kommuneøkonomi er å nå gjennomføre «Riddere uten rustning» med en foreleser i stedet for to.  Dette reduserer kostnadene mer enn det reduserer kvaliteten.

Så langt i år har vi hatt en rekke ulike oppdrag. Vi har etablert nye nettverksgrupper med temaet kapittel 4A i bydel Gamle Oslo og i Fet kommune. For kommunene Rygge, Råde og Våler har vi ledet en oppfølgingsdag etter todagers kurs i kapittel 4A i september.  Dette var en svært spennende dag der deltakerne hadde mulighet til å drøfte utfordringer som har dukket opp siden kurset, samt dele positive erfaringer fra arbeidet med å finne andre løsninger enn tvang.

For ansatte i Oslo kommune har vi holdt to kurs i saksbehandling kapittel 4A, et todagers kurs og et dagskurs.  Kursene ble arrangert i regi av helse- og velferdsetaten (HEV) i Oslo kommune.  Helse- og velferdsetaten tilbyr også i 2011 inntil kr. 50 000 til hver bydel til dekning av utgifter for å arrangere kurs og opplæring i kapittel 4A.

Ridderne har også fortsatt sitt oppdrag i forhold til en bruker med demens, samt arrangert kurs med temaet demens og utfordrende atferd.

Del
Del
Del
Del