Hjelp til å skrive vedtak om tvangsbruk

Dette er høstens første åpne kurs som alle kan melde seg på.  Synes du det er vanskelig å skrive et kap. 9-vedtak, så er dette kurset akkurat for deg.
Du vil få svar på alle dine spørsmål og tilegne deg nyttig og nødvendig kunnskap på området.

Arbeid med kap. vedtak er en krevende saksbehandling og det er mange ting man skal huske på og ikke minst besvare med en faglig og etisk forsvarlig begrunnelse.
Kursets foreleser har 20 års erfaring med lovverket og enda lenger erfaring med målgruppen.

Det er satt av tre datoer for kurs høsten 2018 for å kunne tilby jevnlig dagskurs og veiledning i dette viktige og kompliserte arbeidet.  Velkommen på kurs i oktober, november eller desember.  Sjekk lenken over for nærmere informasjon om kursene.

Del
Del
Del
Del