…and the living is easy!

Om ikke været viser seg fra sin beste side ennå, er det likevel tid for sommer. I tiden som har gått fra forrige nyhetsbrev har vi vært engasjert i ulike aktiviteter. Vi har holdt dagskurs for Nordre Kråkerud gård Kysthuset, med tema sosialtjenesteloven generelt og kapittel 4A spesielt. Kurset ble holdt i vakre omgivelser ved Svinesund.
Videre har vi vært engasjert konkrete saker knyttet til tvang og makt, samt utfordrende atferd, i to kommuner.

Ridderne har fått god bruk for sin tilretteleggererfaring i forbindelse med at vi har hatt regiansvar for en video som skal brukes i forbindelse med høstens valg. I videoen stiller utviklingshemmede spørsmål til politikerne rundt temaene arbeid, hjem og fritid. Svarene fra partiene blir samlet i et lett-lest hefte slik at informasjonen kan gjøre det lettere å vite hvilket parti en skal stemme på. Lett-lest har også vært stikkordet da vi har bidratt med å kvalitetssikre en lett-lest versjon av BLD’s Informasjon og utviklingsprogram for mennesker med utiklingshemning, «Mennesker med utviklingshemning skal heller ikke diskrimineres».

Vi avslutter med å gratulere alle utøvere i Special Olympics med gjennomførtre leker, men spesielt de norske utøverne.  Bildet viser håndballjentene som vant gull.

Del
Del
Del
Del