Like muligheter for alle barn

Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten inneholder en oversikt over regjeringens politikk, virkemidler og pågående arbeider som er viktige for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Rapporten fokuserer på barn og unge i alderen 0 -26 år og deres familier.

Les pressemeldingen fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet her.

Like muligheter for alle barn (fullversjon) i pdf

Like muligheter for alle barn (fullversjon) i word

Like muligheter for alle barn (kortversjon) i pdf

Like muligheter for alle barn (epub)

Like muligheter for alle barn (html)

Del
Del
Del
Del