Psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) tar opp et viktig tema, nemlig psykisk helse for barn og unge med utviklingshemming. Mange tjenesteytere mangler fagkunnskap på området og det kan derfor ta tid før psykiske lidelser blir oppdaget. Dette gjelder for både barn og voksne. NAKUs kunnskapsbank har mye materiale om dette temaet og vi oppfordrer kommunene til å sette fokus og ressurser på økt kunnskap om psykisk helse for mennesker med utviklingshemming.  Det vil gi økt livskvalitet for den det gjelder og ikke minst en økonomisk gevinst for kommunen.

Del
Del
Del
Del