Kropp, identitet og seksualitet

«Kropp, identitet og seksualitet» er et nyutviklet materiell som kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet. Hovedmålgruppe er ungdom med lett utviklingshemning.
Målet med materialet er å bidra til at målgruppen kan utvikle en tryggere identitet og  bedre  seksualliv gjennom undervisning, veiledning og dialog. Materialet består av en CD med tegninger, bilder og filmer og en perm med 230 sider tekst og historier som vil være gjenkjennbare for mange i målgruppen.

Blant temaene som tas opp er:
• kropp
• identitet
• venner og kjærester
• hygiene
• følelser
• seksualitet
• prevensjon/kjønnsykdommer
• seksualtekniske hjelpemidler
• sette grenser
• seksuelle overgrep
• leve uten barn

Materialet kan formidles til habiliteringstjenester, skoler, helsestasjoner og andre interesserte Materialet koster 500 kroner og kan bestilles ved å sende e-post til heidi.lappegaard@nlsh.no eller voksenhabilitering@nlsh.no (habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø).

Del
Del
Del
Del