Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse barna og deres nærmeste best mulig oppfølging har Helsedirektoratet nå utarbeidet en egen retningslinje.

Retningslinjene tar for seg mange ulike områder som etikk og jus, erkjennelse, symptomlindring og søsken for å nevne noen.  Dette er et smalt fagfelt, men det er grunnleggende viktig å ha god kunnskap for å kunne hjelpe de som er i denne situasjonen på en best mulig måte.

Her finner du de Nasjonal faglig retningslinjene for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose.  Retningslinjen er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og baseres på beste mulige kunnskap, klinisk erfaring og erfaringer fra brukere.

Del
Del
Del
Del