Tvang og makt

Etter at det nye veilederen for Kap. 9 kom ut først rett før sommeren og så med en endelig utgave i oktober, har det vært flere saker knyttet til lovverket.

NFU har ved flere anledninger stilt spørsmålstegn ved hvor bra lovverket er og om det virker etter sin hensikten.  Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om hvilke kilder statsråden har for å vurdere årsakene til den kolossale økningen i tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemning.  Hva som er svaret på økningen er det fortsatt uenighet om siden diskusjonen startet rett før sommeren.

Åpningen for bruk av tvang på skolens arena har ført til mye usikkerhet. Flere har tatt opp denne problemstillingen, blant annet Fylkesmannen i Rogaland og rettfør påske ber NFU Helsedirektoratet om en klargjøring av spørsmålet.

Koblingen mellom samtykkekompetanse og Kap. 9 har ført til at Kap. 9 plutselig har fått en ny målgruppe som ikke var tiltenkt når lovverket ble gjeldende fra 1999.  Se NFUs artikkel om dette fra desember 2015.

Del
Del
Del
Del