Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014.
Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig.
Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill til rettighetsutvalget.  En av våre ansatte, Steinar Wangen sitter i referansegruppen til utvalget  som brukerrepresentant og vil derfor følge spesielt godt med på innspillene som kommer.

Del
Del
Del
Del