Å skaffe seg egen eid bolig!

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes for personer med utviklingshemming til å skaffe seg en egen eid bolig.


På Bufdirs sider får du en kort beskrivelse av selve veilederen og veilederen finner du på Husbankens sider.

Denne veilederen gir informasjon om hvordan utviklingshemmede selv, eller deres pårørende kan gå frem for å kjøpe eller bygge egen bolig. Det er helt i tråd med målene om retten til et selvstendig liv, og det å være en del av samfunnet på lik linje med alle andre.

–Vi håper veilederen vil være nyttig og at den blir brukt. Både av deg som har utviklingshemming og av deg som er pårørende, og at den kan være nyttig til det å finne seg egen bolig. Det er også gledelig det samarbeidet vi her har hatt med Husbanken, sier Trommald (direktør Bufdir).

Det skal komme en PDF-utgave av veilederen i løpet av januar, men denne er ennå ikke på plass. Så inntil videre finnes det bare en nettversjon.

Del
Del
Del
Del