Siden sist for november

I slutten av oktober foreleste Ridderne  i Kristiansund for ansatte som jobber med avlastning og i barnebolig i forbindelse med ReHabiliteringsuka 2011. 

Vi har holdt det fjerde todagers kurset om Kap. 4A for Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter.  Kurset ble gjennomført på kveldstid og fikk svært gode tilbakemeldinger. 
Vi har også holdt kurs i det samme temaet for nærmere 60 ansatte i Røyken kommune. 

I regi av Fylkesmannen i Buskerud har vi holdt to kurs i saksbehandling Kap. 4A. Målgruppen var ansatte i kommunene i Buskreud. En ansatt fra Fylkesmannen var med på hver kurs og var tlgjengelig for spørsmål.  På et av kursene var også ansatte fra Habiliteringstjenesten med og  disse var også tilgjengelige for spørsmål. Dette var to svært inspirerende og fine dager. 

For ansatte i Bydel Søndre Nordstrand har vi holdt halvdagssamlinger om pasientrettighetsloven Kap. 4A. Våre veiledningsoppdrag i Telemark og Hallingdal har blitt videreført i denne perioden. Det samme har nettverksgruppene i Fet kommune.  Ridderne driver også etikkveiledning i Bydel Nordre Aker, Oslo kommune. 

I løpet av november har Ridderne også arbeidet med andre spennende prosjekter, bla. knyttet til Lett-lest (bildet til vesntre er fra prosjektet).   Dette vil vi komme mer tilbake til senere.

Det video-materialet vi laget til SORs E-læringskurs «Mangfold og muligheter» er nå lagt inn i kurset.  Et eksempel på dette kan du se under temaet «Arbeide i andre hjem» – Konflikthåndtering – Utvikling av konflikt. Kurset har nå nesten 1000 registrerte brukere og enda flere benytter informasjonen uten å registrere seg.

Del
Del
Del
Del