Kurs B 2

Dagskurs i kap. 9 – Tvang og makt

Info om kurset

Spørsmålene knyttet til bruk av tvang og makt er ofte mange.

Kjennskap til loven som regulerer bruk av tvang og makt og intensjonen med den er helt nødvendig for å kunne kjenne igjen situasjoner der det brukes tvang og makt.

Kurset gir en innføring i lovreglene og kan påbygges med en ekstra dag med tema forebygging og andre løsninger.

Alle deltakerne får utlevert en perm med alle lysbilder, modeller, veiledning til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak, eksempel på utfylt melding og lovtekst.

Etter endt kurs får oppdragsgiveren rapport med oppsummering av evalueringene fra kurset, navn på deltakere, kort om temaet m.m. Dette er god dokumentasjon på gjennomført opplæring og rapporten kan også brukes som vedlegg til søknad om dispensasjon fra utdanningskravene.  Alle deltakerne får kursbevis (pdf-fil).

Program

 • Regler eller holdninger og verdier?
 • Bakgrunn for loven
 • Lovens formål
 • Hvem omfattes av loven?
 • Hvem omfattes ikke av loven?
 • Hvilke arenaer/situasjoner omfattes ikke av loven?
 • Hva er tvang?
 • Hva er ikke tvang?
 • Vilkår for bruk av tvang
 • Begrepene «vesentlig skade» og «nødsituasjon»
 • Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Kort om de ulike vedtakene om tvang
 • Kort om forebygging og andre løsninger
 • Kort om faglig og etisk forsvarlighet

Pris:

Kr. 18.250.- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 75.- pr. deltaker (oppdatert 1. januar 2023)

Varighet:

6 timer (1 dag)

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning.
Kurset er relevant både for personer med og uten utdannelse.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.