Kurs B 5

Oppfriskningskurs kap. 9

Info om kurset

Regelverket knyttet til kontroll med bruk av tvang og makt er komplisert og krever jevnlig gjennomgang for å holde seg oppdatert. Denne kursdagen er laget for å dekke akkurat dette behovet. Mange deltakere har gått på kurs tidligere, enten det er «Riddere uten rustning» eller andre kurs om kap. 9* og har behov for en rask gjennomgang og ikke minst sette seg inn i det nye som har kommet med rundskrivet i oktober 2015.

Alle deltakerne får utlevert kopier av alle lysbilder, modeller, veiledning til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak, eksempel på utfylt melding, rundskrivet til loven, samt kursbevis.

Etter endt kurs får oppdragsgiveren rapport med oppsummering av evalueringene fra kurset, navn på deltakere, kort om temaet m.m. Dette er god dokumentasjon på gjennomført opplæring og rapporten kan også brukes som vedlegg til søknad om dispensasjon fra utdanningskravene.

* kap. 4A – før 2011 eller 6A – før 2004

Program

Dagen starter med en rask gjennomgang av det  grunnleggende i lovverket, for å friske dette opp og  avklare spørsmål.  Gjennomgangen tar for seg:

 • Lovens formål
 • Hvem omfattes av loven?
 • Hvem omfattes ikke av loven?
 • Hvilke arenaer/situasjoner omfattes ikke av loven?
 • Hva er tvang?
 • Hva er ikke tvang?
 • Vilkår for bruk av tvang
 • Begrepene «vesentlig skade»og «nødsituasjon»

Hvis oppdragsgiver ønsker det, er det plass til en rask  gjennomgang av kommunens eksisterende rutiner for tvang  og makt (permer, skjemaer og nettløsninger).

Resten av dagen går til det nye rundskrivet hvor følgende  temaer tas opp:

 • Menneskerettighetene og CRPD
 • Virkeområde
 • Helsehjelp vs pleie og omsorg
 • Epilepsialarmer
 • Overvåking
 • Mekaniske tvangsmidler
 • Beslutningskompetanse
 • Motsetter seg tjenester
 • Bruk av politi og «Kriminalitetsforebygging»
 • BPA
 • Tvang i skolen
 • Ikke objektiv tvang, men tilrettelegging
 • Nærmeste pårørende
 • Hvordan unngå avvik

Pris:

Kr. 18.250,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 60,- pr. deltaker (pr. 1. januar 2023).

Varighet:

6 timer

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning og som har fått opplæring i kap 9 (kap. 4A/kap.6A) tidligere.

Kurset er relevant både for personer med og uten utdannelse.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.