Kurs B 4

Temakveld for pårørende og verger

Info om kurset

«De ansatte er fullstendig handlingslammet!»,
«Vi har ikke lov til å nekte han å kjøpe det han vil av mat!»,
«Dere må da kunne bruke sunn fornuft!»

Kjenner du deg igjen i disse utsagnene?
Vi har hørt dem før i dialogen mellom pårørende og ansatte.

Pårørende er ikke tillagt noen formell beslutningsmyndighet etter kapittel 9, men de er mottakere av meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner og skal trekkes med i vedtaksprosessen der det er aktuelt å fatte vedtak om tiltak med tvang.

Pårørende kan i mange tilfeller ha svært god kjennskap til brukeren, og kan ofte gi viktig forklaringer om bakgrunnen for den aktuelle atferden og bidra med tidligere erfaringer med forskjellige tiltak.

Vår erfaring er at misforståelser mellom pårørende og ansatte ofte oppstår som følge av at pårørende ikke har fått god nok informasjon om intensjonen med loven og innholdet i loven.

God informasjon til pårørende bør derfor være en naturlig del av arbeidet
knyttet til kapittel 9.

Vi har lang erfaring med å holde temakvelder for pårørende.
Temakveldene arrangeres lokalt på tjenestestedet eller i kommunen.

Program

  • Bakgrunn for loven
  • Lovens formål
  • Hvem omfattes av loven?
  • Hvilke situasjoner omfattes ikke?
  • Hva er tvang?
  • Hva er ikke tvang?
  • Begrepene vesentlig skade og nødsituasjon
  • Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
  • Lovens krav til andre løsninger og forebygging

Pris:

kr. 8.000,- + reiseutgifter* kursmateriell kr. 30.- pr. deltaker (pr. 1. januar 2023)

Varighet:

2-3 timer

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Pårørende og verger til personer med utviklingshemming

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.