Kurs B 3

Todagerskurs i kap. 9 – Tvang og makt

Info om kurset

Kurset kan bestilles som to påfølgende dager eller med en uke mellom hver kursdag.

Alle deltakerne får utlevert egne kurspermer med kopi av alle lysbilder, gruppeoppgaver, modeller, veiledning til utfylling av melding om skadeavvergende tiltak, eksempel på utfylt melding og lovtekst.

Kurset er i utgangspunktet begrenset til 30 personer, dersom ikke annet avtales. Dette for å sikre best mulig dialog under kurset. Det vektlegges å bruke et lettfattelig språk under kurset.

Etter endt kurs får oppdragsgiveren rapport med oppsummering av evalueringene fra kurset, navn på deltakere, kort om temaet m.m.  Dette er god dokumentasjon på gjennomført opplæring og rapporten kan også brukes som vedlegg til søknad om dispensasjon fra utdanningskravene.  Alle deltakerne får kursbevis (pdf-fil).

Program

 • Regler eller holdninger og verdier?
 • Bakgrunn for loven
 • Lovens formål
 • Hvem omfattes av loven?
 • Hvem omfattes ikke av loven?
 • Hvilke arenaer/situasjoner omfattes ikke av loven?
 • Hva er tvang?
 • Hva er ikke tvang?
 • Vilkår for bruk av tvang
 • Begrepene «vesentlig skade» og «nødsituasjon»
 • Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner
 • Vedtak om planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner
 • Vedtak om tiltak for ivaretakelse av grunnleggende behov
 • Alarmer og tekniske innretninger
 • Roller og ansvar i forhold til kapittel 9
 • Vurdering av faglig og etisk forsvarlige tiltak
 • Lovenes krav til forebygging, andre løsninger og tillitsskapende tiltak
 • Kartlegging av utfordrende atferd
 • Gjennomgang av vanlige områder der det bør jobbes med forebygging andre løsninger og tillitsskapende tiltak

Pris:

Kr. 36.000,- + reiseutgifter* + kursmateriell kr. 90,- pr. deltaker (Pr. 1. januar 2023)

Varighet:

2 x 6 timer (2 dager)

Kursholder:

Lars Ole Bolneset

Målgruppe:

Alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning.
Kurset er relevant både for ansatte med og uten utdanning.

NB:

*Reiseutgifter innebærer kmgodtgjørelse og andre utgifter som bompasseringer og parkering ved bruk av egen bil eller utgifter knyttet til offentlig transport. I tillegg kommer reisetid som ved reise inntil 3 timer hver vei utgjør kr. 450.- pr. time og utgifter til eventuell overnatting. Ved reiser ut over 3 timer en vei og ved behov for overnatting/kost, avtales det for hver gang.