Lars Ole Bolneset

Grunnlegger

Lars Ole har embetseksamen i spesialpedagogikk og har en grunnutdannelse som førskolelærer. Han har tidligere jobbet som rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på arbeid med Kap. 4A. og har deltatt i utarbeidelsen av Sosial- og helsedirektoratets rundskriv til Kap. 4A (2005).
Han har vært ansatt i Habiliteringstjenesten i Akershus, og har lang erfaring i arbeid med utviklingshemmede, blant annet fra en spesialinstitusjon for autister i tidligere HVPU, avlastningsoppdrag, fritidsklubb for utviklingshemmede, ferieturer, barnebolig, døvblinde, multifunksjonshemmede og undervisning.
Siden 1993 har han vært tolk og tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB) – en gruppe med utviklingshemmede som gir råd til Bærum kommune i spørsmål som gjelder gruppen selv.