Brukerrådstorget – møteplass for brukerråd

Brukerrådstorget skal fungere som en møteplass for alle brukerråd. Et sted du kan bli kjent med andre brukerråd, medlemmer i rådene, lese referater og lære om hvilke saker de er opptatt av. Brukerrådstorget vil følge et oppsett med hensyn til referater, sakslister og saker, et oppsett med et enkelt brukergrensesnitt. Det enkelte brukerråd kan selv enkelt legge ut saker og referater, og enkelt finne frem, både for seg selv, men også for andre. Ordbanken og Brukerrådsportalen er verktøy som er tenkt brukt sammen med Brukerrådstorget.

Del
Del
Del
Del