Dialogworkshop for barneboliger og avlastning

I samarbeid med Rom for mestring og utvikling ønsker vi å bidra til at ansatte som jobber i barneboliger eller avlastning kan komme sammen og dele erfaringer, få faglig påfyll og utvikle fagområdet.  Vi satser på å gjennomføre en to dagers Dialogworkshop i Troms og Akershus i begynnelsene av 2019.

Målet er å lage en møteplass som er tilrettelagt for å ta opp problemstillinger som er aktuelle i hverdagen og hvor deltakerne kan dele erfaringer og løsninger med hverandre.  Vi ønsker å legge opp til gruppearbeid med påfølgende plenumsdiskusjoner.  Aktuelle temaer er;  pårørende samarbeid, samarbeid skole/hjem/bolig,  taushetsplikt i praksis, koordinering av tjenester og grensesetting/tvang og makt.

Del
Del
Del
Del