Domstol

Opprette en domstol med utviklingshemmede som tar for seg brudd på FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Domstolen får til sendt saker fra de skandinaviske landene og møtes når det er saker på gang. Et eget sekretariat forbereder sakene og sørger for å innhente nødvendig informasjon. Domstolen gjør selv undersøkelser der det er nødvendig. Dette skjer i samarbeid med tv-stasjoner for og med utviklingshemmede i de respektive landene.

Del
Del
Del
Del