Nettverk for brukerforelesere

Ridderne har lenge hatt en ønske om å hjelpe til med å etablere et nettverk av personer med ulike utfordringer, og med ulik utviklingshemning som kan og vil formidle dette til andre.  Målet med nettverket er å samle foreleserne, slik at de kan styrke hverandre, lære nye teknikker og ikke minst støtte hverandre.

Del
Del
Del
Del