Personvern og nettvett for alle

Personvern og nettvett er viktige for alle mennesker, også mennesker med utviklingshemming.  Flere og flere tar i bruk nettet med de mulighetene, men også farene dette medfører.  DuBestemmer.no er et nettsted hvor det er samlet mange ressurser om temaet.  De har samlet mange filmer laget av blant annet elever på forskjellige klassetrinn og disse kan være […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]