Varierende kompetanse om utviklingshemmede

«Norske fastleger har varierende kompetanse på hvordan håndtere psykisk sykdom hos utviklingshemmede, viser ny avhandling». Rundt 50 000 mennesker i Norge har en utviklingshemming og tidligere studier viser at utviklingshemmede er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Likevel kan norske fastleger lite om disse pasientene, viser avhandlingen til Terje Fredheim ved Sykehuset Innlandet.  I snitt […]