Rapport om levekår

Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro har laget en rapport om levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med rapporten har vært styrt av tre formål: 1) å undersøke hva vi vet om fellestrekk og variasjon i levekårene til funksjonshemmete ut fra foreliggende forskning, 2) å påpeke mangler i kunnskapsgrunnlaget, og 3) å […]