Personvern og nettvett for alle

Personvern og nettvett er viktige for alle mennesker, også mennesker med utviklingshemming.  Flere og flere tar i bruk nettet med de mulighetene, men også farene dette medfører.  DuBestemmer.no er et nettsted hvor det er samlet mange ressurser om temaet.  De har samlet mange filmer laget av blant annet elever på forskjellige klassetrinn og disse kan være […]