Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune). Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å legge tilrette for at […]

Overgrep – Hva kan kommunene gjøre?

VERN MOT OVERGREP –    Onsdag 19.november kl. 14.00 til 15.30 vil Bufdir lansere en ny nettside med retningslinjer mot seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming. Ønsker du å være tilstede på lansering i Oslo, se vedlagte invitasjon og program. Nettsiden vil gi kommunene tilgang til opplæringsmateriell, veiledere, lett lest brosjyre, retningslinjer og fagstoff om det å forebygge og forholde seg til […]