Overgrep – Hva kan kommunene gjøre?

VERN MOT OVERGREP –    Onsdag 19.november kl. 14.00 til 15.30 vil Bufdir lansere en ny nettside med retningslinjer mot seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming. Ønsker du å være tilstede på lansering i Oslo, se vedlagte invitasjon og program. Nettsiden vil gi kommunene tilgang til opplæringsmateriell, veiledere, lett lest brosjyre, retningslinjer og fagstoff om det å forebygge og forholde seg til […]